Powyżej 14 lat

6 KYU    5 KYU    4 KYU    3 KYU    2 KYU    1 KYU


6 KYU: - Minimum 4 miesiące od daty przyjęcia do sekcji

  ASHI SABAKI
  TENKAN
  IRIMI TENKAN
  SHIKKO
  UKEMI
 
Tachi waza:
 
KATATE DORI
AIHANMI:
 
IKKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
 
KATATE DORI: UCHIKAITEN NAGE
SHOMEN UCHI: IRIMI NAGE

 Metoda ćwiczeń: IPPAN GEIKO

 

5 KYU: - Minimum 5 miesięcy od daty otrzymania 6 kyu

Tachi waza:
 
KATATE DORI IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE
UDEKIME NAGE
KOKYU NAGE
KATA DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)
NIKKYO (OMOTE, URA))
KOTE GAESHI
CHUDAN TSUKI: IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI (OMOTE, URA)
 
Suwari waza:
 
KATA DORI IKKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)

 Metody ćwiczeń: IPPAN GEIKO, KAKARI GEIKO
Podstawowe techniki: BOKKEN

 

4 KYU: - Minimum 6 miesięcy od daty otrzymania 5 kyu

Tachi waza:
 
KATATE DORI NIKYO (OMOTE, URA)
KATATE RYOTE DORI:
KOTE GAESHI
RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE (OMOTE, URA)
UDEKIME NAGE
SHOMEN UCHI: SANKYO (OMOTE, URA)
UCHIKAITEN SANKYO
YOKOMEN UCHI: SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE
KOTE GAESHI
UDEKIME NAGE
CHUDAN TSUKI: UDEKIME NAGE
HIJIKIMEO OSAE
JODAN TSUKI: IKKYO (OMOTE, URA)
 
Suwari waza:
 
KATA DORI NIKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: NIKYO (OMOTE, URA)
RYOTE DORI: KOKYU HO

Ćwiczenia dodatkowe: IPPAN GEIKO, KAKARI GEIKO,
TANINZU KAKARI GEIKO
Podstawowe techniki: JO

 

3 KYU: - Minimum 8 miesięcy od daty otrzymania 4 kyu

Tachi waza:
 
KATATE DORI SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
KATATE RYOTE DORI:
IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
RYOTE DORI: IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE
SHOMEN UCHI: YONKYO
KOTE GAESHI
GOKYO
YOKOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)
UCHIKAITEN SANKYO
CHUDAN TSUKI: SOTOKAITEN NAGE
UCHIKAITEN SANKYO
JODAN TSUKI: KOTE GAESHI
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
Ushiro waza:
 
RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
NIKKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
HIJIKIME OSAE
KOTE GAESHI (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE
JUJIGARAMI
SHIHO NAGE
Suwari waza:
 
KATA DORI: SANKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SANKYO (OMOTE, URA)

Techniki zaawansowane: BOKKEN

 

2 KYU: - Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 3 kyu

Tachi waza:
 
MUNE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE
UCHIKAITEN NAGE
KATA DORI
MEN UCHI:
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
IRIMI NAGE
KOSHI NAGE
IKKYO (OMOTE, URA)
YOKOMEN UCHI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
GOKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
JODAN TSUKI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
MAE GERI: IRIMI NAGE
 
Ushiro waza:
 
RYOKATA DORI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
RYOHIJI DORI: KOTE GAESHI
IRIMI NAGE
KATATE DORI
KUBISHIME:
IKKYO (OMOTE, URA)
ERI DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
 
Suwari waza:
 
RYOKATA DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCH: YONKYO (OMOTE, URA)
SOTOKAITEN NAGE
CHUDAN TSUKI: KOTE GAESHI
JODAN TSUKI: IKKYO (OMOTE, URA)

 Techniki zaawansowane: JO

 

1 KYU: - Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 2 kyu

Tachi waza:
 
MUNE DORI
MEN UCHI:
IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
JODAN TSUKI: YONKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
IRIMI NAGE
SOTOKAITEN NAGE
USHIRO KIRI OTOSHI
Ushiro waza:
 
RYOTE DORI: YONKYO (OMOTE, URA)
KOKYU NAGE
KOSHI NAGE
KATATE DORI
KUBI SHIME:
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
ERI DORI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE
Hanmihandachi waza:
 
KATATE DORI: SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
UCHIKAITEN NAGE
IKKYO
KOKYU NAGE
Suwari waza:
 
RYOKATA DORI: SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
KATA DORI
MEN UCHI:

IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE
SHOMEN UCHI: JIYU WAZA