Telefon
+48 601 464 478
ul. Kazimierza Wielkiego 217A, 32-400 Myślenice

Wymagania egzaminacyjne

Egzaminy w naszej sekcji odbywają się dwa razy w roku ( maj, październik). Egzaminy prowadzi zazwyczaj sensei Wojciech Mamczura 3 Dan Aikido.
Aby przystąpić do egzaminu na stopień KYU należy spełnić poniższe warunki:

1. Określony wiek

  • lista dotycząca minimalnego wieku, okresu między egzaminami oraz wykaz wymaganych technik na poszczególne stopnie znajdyje się na tablicy w dojo, lub sprawdź regulamin stopni

2. Uregulowane sprawy finansowe:

  • opłacone składki za miesiące treningowe wraz z ubezpieczeniem NW za bieżący rok szkolny
  • więcej informacji na temat opłat

3. Deklaracja PSA:

Aikikai Myślenice jest oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido, dlatego też przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej OSA. Deklaracje podpisują osoby pełnoletnie, za dzieci podpisują się opiekunowie prawni. Druk deklaracji do pobrania tutaj

4. Wykaz opłat OSA:

  • skladki OSA za bieżący rok kalendarzowy
  • opłata egzaminacyjna
  • posiadanie legitymacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido (OSA) – koszt zakupu 15 zł (W przypadku braku legitymacji proszę o wpłatę i dołączenie zdjęcia legitymacyjnego)

Wszystkie opłaty należy dokonać na kilka dni przed egzaminem u instruktora lub na konto sekcji (proszę przynieść pokwitowanie dokonania przelewu).

Rodziców dzieci uprzejmie prosimy o obecność podczas egzaminu. Jest to egzamin państwowy i w przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego. Oczywiście poza tym warto sprawdzić postępy w nauce dzieci/ młodzieży.

Adrian Kubacki
Instruktor AIKIKAI MYŚLENICE