Telefon
+48 601 464 478
ul. Kazimierza Wielkiego 217A, 32-400 Myślenice

Wymagania egzaminacyjne

Egzaminy w naszej sekcji odbywają się 3 razy w roku ( czerwiec, styczeń oraz na Letniej Szkole w okresie wakacyjnym). Egzaminy prowadzą zazwyczaj Instruktorzy Prowadzący Stowarzyszenia AIKI.
Aby przystąpić do egzaminu na stopień KYU należy spełnić poniższe warunki:

1. Określony wiek

  • lista dotycząca minimalnego wieku, okresu między egzaminami oraz wykaz wymaganych technik na poszczególne stopnie znajduje się na tablicy w Dojo, lub sprawdź Regulamin Stopni

2. Uregulowane sprawy finansowe:

  • opłacone składki członkowskie za miesiące treningowe za bieżący rok szkolny
  • więcej informacji na temat opłat

3. Deklaracja AIKI:

AIKI MYŚLENICE jest oddziałem ogólnopolskiego Stowarzyszenia AIKI, dlatego też przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej AIKI. Deklaracje podpisują osoby pełnoletnie, za dzieci podpisują się opiekunowie prawni. Druk deklaracji do pobrania na stronie: www.aiki.com.pl w zakładce: Zapisy, Dokumenty do pobrania

4. Wykaz opłat:

  • składki członkowskie za bieżący rok kalendarzowy
  • opłata egzaminacyjna (płatna na miejscu u instruktora, do Protokołu Egzaminu)
  • posiadanie legitymacji Stowarzyszenia AIKI – koszt zakupu: 20 zł (W przypadku braku legitymacji proszę o wpłatę na konto i dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego)

Wszystkie opłaty (poza samą opłatą egzaminacyjną) należy dokonać na kilka dni przed egzaminem na konto sekcji (proszę przynieść pokwitowanie dokonania przelewu).

Rodziców dzieci uprzejmie prosimy o obecność podczas egzaminu. Jest to egzamin państwowy i w przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego. Oczywiście poza tym warto sprawdzić postępy w nauce dzieci/ młodzieży.

   Adrian Kubacki
Instruktor AIKI MYŚLENICE