Telefon
+48 601 464 478
ul. Kazimierza Wielkiego 217A, 32-400 Myślenice

Dzieci – powyżej 14 lat

Wymagania egzaminacyjne na stropnie KYU:
6 KYU: – Minimum 4 miesiące od daty przyjęcia do sekcji

ASHI SABAKI
TENKAN
IRIMI TENKAN
SHIKKO
UKEMI
Tachi waza:
KATATE DORI
AIHANMI:
IKKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
KATATE DORI: UCHIKAITEN NAGE
SHOMEN UCHI: IRIMI NAGE
Metoda ćwiczeń: IPPAN GEIKO

5 KYU: – Minimum 5 miesięcy od daty otrzymania 6 kyu

Tachi waza:
KATATE DORI IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE
UDEKIME NAGE
KOKYU NAGE
KATA DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)
NIKKYO (OMOTE, URA))
KOTE GAESHI
CHUDAN TSUKI: IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI (OMOTE, URA)
Suwari waza:
KATA DORI IKKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)
Metody ćwiczeń: IPPAN GEIKO, KAKARI GEIKO
Podstawowe techniki: BOKKEN

4 KYU: – Minimum 6 miesięcy od daty otrzymania 5 kyu

Tachi waza:
KATATE DORI NIKYO (OMOTE, URA)
KATATE RYOTE DORI: KOTE GAESHI
RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE (OMOTE, URA)
UDEKIME NAGE
SHOMEN UCHI: SANKYO (OMOTE, URA)
UCHIKAITEN SANKYO
YOKOMEN UCHI: SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE
KOTE GAESHI
UDEKIME NAGE
CHUDAN TSUKI: UDEKIME NAGE
HIJIKIMEO OSAE
JODAN TSUKI: IKKYO (OMOTE, URA)
Suwari waza:
KATA DORI NIKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: NIKYO (OMOTE, URA)
RYOTE DORI: KOKYU HO
Ćwiczenia dodatkowe: IPPAN GEIKO, KAKARI GEIKO,
TANINZU KAKARI GEIKO
Podstawowe techniki: JO

3 KYU: – Minimum 8 miesięcy od daty otrzymania 4 kyu

Tachi waza:
KATATE DORI SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
KATATE RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
RYOTE DORI: IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE
SHOMEN UCHI: YONKYO
KOTE GAESHI
GOKYO
YOKOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)
UCHIKAITEN SANKYO
CHUDAN TSUKI: SOTOKAITEN NAGE
UCHIKAITEN SANKYO
JODAN TSUKI: KOTE GAESHI
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
Ushiro waza:
RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
NIKKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
HIJIKIME OSAE
KOTE GAESHI (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE
JUJIGARAMI
SHIHO NAGE
Suwari waza:
KATA DORI: SANKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCHI: IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
SANKYO (OMOTE, URA)
Techniki zaawansowane: BOKKEN

2 KYU: – Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 3 kyu

Tachi waza:
MUNE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE
UCHIKAITEN NAGE
KATA DORI
MEN UCHI:
KOTE GAESHI
SHIHO NAGE
IRIMI NAGE
KOSHI NAGE
IKKYO (OMOTE, URA)
YOKOMEN UCHI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
GOKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
JODAN TSUKI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
MAE GERI: IRIMI NAGE
Ushiro waza:
RYOKATA DORI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
RYOHIJI DORI: KOTE GAESHI
IRIMI NAGE
KATATE DORI
KUBISHIME:
IKKYO (OMOTE, URA)
ERI DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
Suwari waza:
RYOKATA DORI: IKKYO (OMOTE, URA)
SHOMEN UCH: YONKYO (OMOTE, URA)
SOTOKAITEN NAGE
CHUDAN TSUKI: KOTE GAESHI
JODAN TSUKI: IKKYO (OMOTE, URA)
Techniki zaawansowane: JO

1 KYU: – Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 2 kyu

Tachi waza:
MUNE DORI
MEN UCHI:
IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
JODAN TSUKI: YONKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
IRIMI NAGE
SOTOKAITEN NAGE
USHIRO KIRI OTOSHI
Ushiro waza:
RYOTE DORI: YONKYO (OMOTE, URA)
KOKYU NAGE
KOSHI NAGE
KATATE DORI
KUBI SHIME:
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
KOSHI NAGE
ERI DORI: NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE
Hanmihandachi waza:
KATATE DORI: SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
UCHIKAITEN NAGE
IKKYO
KOKYU NAGE
Suwari waza:
RYOKATA DORI: SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
KATA DORI
MEN UCHI:
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE
SHOMEN UCHI: JIYU WAZA