Jak co miesiąc, zapraszam serdecznie Rodziców na wspólny trening z dziećmi na macie, zobaczycie sami jak to jest 🙂. To będzie jak zwykle, drugi poniedziałek miesiąca:   p o n i e d z i a ł e k    09    s t y c z n i a    2 0 2 3   r. 

      Zaczynamy normalnie o 18:30, kończymy o 19:30 , potem mamy trening młodzieży i dorosłych, a po treningu: … Pizza Evening 🙂 !
 
      Następny taki Pizza Evening planujemy – tym razem : w trzeci poniedziałek następnego miesiąca – tj.    13  lutego 2023 r.